ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการลดโลกร้อนด้วยปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้จักรยานยนต์ ประจำปี 2561"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วม "โครงการลดโลกร้อนด้วยปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้จักรยานยนต์ ประจำปี 2561"  

โดยมาพร้อมเพียงกัน ในวันที่   10  สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง  ตำบลวังเย็น 

อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-983233

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!