กิจกรรมทำลูกประคบและสบู่สมุนไพร

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กสน.อำเภอเมืองนครปฐมร่วมกับประชาชนที่สนใจร่วมทำกิจกรรม"ทำลูกประคบและสบู่สมุนไพร"ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือกับอบต.ในการจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่  1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กสน.ตำบลวังเย็น

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!