การป้องกันติดเชื้อ HIV

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการป้องกันโรคเอดส์

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ที่ดีที่สุด คือการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ เช่น

การฉีดยายาเสพติดเข้าเส้น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หาเเราเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ จะสามารถลดการเกิดอัตราติดเชื้อเหมือนที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการใช้ถุงยาง 100 เปอร์เซนต์เนื่องจากยังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่ป้องกันโรคดังนั้นทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันโรค

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV

สมัยก่อนผู้ที่ติดเชื้อมักจะเป็นพวกรักร่วมเพศ หรือฉีดยาเสพติดเข้าเส้นปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อ HIV พบได้ในวัยรุ่น คนทำงาน ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น แม่บ้าน คือสามารถพบได้ทั่วๆ ไปดังนี้นทุกคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หากไม่ป้องกันหรือประมาท โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

- วิธีป้องกันได้ผลมากที่สุดแต่ทำยากที่สุดคืการไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น

-ป้องกันตัวเองทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางที่ทำจากยาง นอกเหนือจากการเลือใช้ขนิดของถุงยางแล้วต้องเรียนรู้วิธีใช้ที่ถูกต้อง ห้ามใช้สารหล่อลื่นที่เป็นไขมันเพราะจะทำให้ถุงยางรั่ว

กิจกรรมอะไรที่เสี่ยงและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV

- การช่วยตัวเอง การกอดรัดเล้าโลม การจูบ พวกนี้มีโอากาสติดเชื้อต่ำ

- การมีเพศสสัมพันธ์ทั้งทางทวารและช่องคลอดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

- การมีเพศสัมพันธ์ทางปากก็มีความเสี่ยง ดังนั้นต้องใส่ถุงยางป้องกัน

การป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้น

เชื้อ HIV สามารถติดต่อผ่านทางเข็มฉีดยาที่ใช้ร่วมกัน เข็มดังกล่าวจะปนเปื้อนเลือด ดังนั้นวิธีป้องกันการติดเชื้อทำได้ดังนี้

- หยุดยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดเพื่อหยุดยาเสพติด

- หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ให้ใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง

- สำหรับผู้ที่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใช้เข็มร่วมกัน ก็ให้ล้างเข็มให้สะอาดด้วยน้ำโดยการฉีดล้างกระบอกฉีดยา และแช่เข็มในน้ำยาฆ่าเชื้อ 1 นาที

การป้องกันการติดเชื้อ HIV ในคนท้อง

       เด็กที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อ HIV สามารถรับเชื้อจากแม่ขณะตั้งครรภ์และการคลอด ปัจจุบันหากทราบว่าคนท้องมีเชื้อ HIV สามารถ AZT ซึ่งสามารถลดอัตราการติดเชื้อลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!