ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตร...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ธันวาคม 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 งวดที่ 2...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 งวดที่ 1...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 ตุลาคม 2560 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบ...
หนังสือราชการ สถ.
กระดานสนทนา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563