ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-3 of 3 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560