ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 27723
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บริเวณชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลมซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565