ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวภาษี
ประชาสัมพันธ์.. เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร. 0-3498-3233
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง