ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 8396
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564