ข่าวการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2...
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562...
หนังสือราชการ สถ.
กระดานสนทนา
[กระดานสนทนา] Sale 40% เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน | เก้าอ&# by parsittisomchai Today at 08:36:48 AM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 11, 2021, 06:30:45 AM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 10, 2021, 08:13:17 PM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 09, 2021, 10:01:36 PM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 09, 2021, 02:04:54 AM
[กระดานสนทนา] เกียรติศักดิ์ เจริญสุขกับเทคโนโลยี 5G ควū by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 07, 2021, 07:55:47 PM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 05, 2021, 10:50:34 PM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 05, 2021, 06:37:10 AM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 03, 2021, 07:48:44 AM
[กระดานสนทนา] WFH (work form home) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กับ เกียรติ& by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข May 02, 2021, 12:44:40 AM

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนวังเย็น-เพชรเกษม หมู่ ๖ 25 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ 25 มีนาคม 2564