ข่าวการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 รอบ...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตร...
หนังสือราชการ สถ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนวังเย็น-เพชรเกษม หมู่ ๖ 25 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ 25 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564