ข่าวการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2...
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 เมษายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562...
หนังสือราชการ สถ.
กระดานสนทนา
[กระดานสนทนา] เกมที่สมบูรณ์แบบ by Sharkins November 09, 2021, 12:28:06 AM
[กระดานสนทนา] MMOWTS is the best choice to get Diablo 2 Resurrected Items by annesmith November 03, 2021, 10:04:15 AM
[กระดานสนทนา] How to quickly get cheap FIFA 22 Coins - UTnice can help you by annesmith November 03, 2021, 10:02:47 AM
[กระดานสนทนา] The first choice for buying New World Coins - NewWorldCoins by annesmith November 03, 2021, 10:01:17 AM
[กระดานสนทนา] Any player can buy cheap WOW TBC Gold from MMOWTS by annesmith November 03, 2021, 09:59:22 AM
[กระดานสนทนา] บริการ proofread พิสูจน์อักษร proofreading รวดเร็ว ราคาไม่Ŭ by เสี่ยฟลุ๊ค ชลบุรี July 14, 2021, 11:06:34 AM
[กระดานสนทนา] บริการ proofread พิสูจน์อักษร proofreading รวดเร็ว ราคาไม่Ŭ by เสี่ยฟลุ๊ค ชลบุรี July 14, 2021, 04:30:10 AM
[กระดานสนทนา] บริการ proofread พิสูจน์อักษร proofreading รวดเร็ว ราคาไม่Ŭ by เสี่ยฟลุ๊ค ชลบุรี July 13, 2021, 10:53:53 PM
[กระดานสนทนา] บริการ proofread พิสูจน์อักษร proofreading รวดเร็ว ราคาไม่Ŭ by เสี่ยฟลุ๊ค ชลบุรี July 13, 2021, 04:23:40 PM
[กระดานสนทนา] บริการ proofread พิสูจน์อักษร proofreading รวดเร็ว ราคาไม่Ŭ by เสี่ยฟลุ๊ค ชลบุรี July 12, 2021, 03:06:59 PM

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๒ อัน ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ (ช่วงเปิด และ ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลวังเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลวังเย็น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564