ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 9/1 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง นครปฐม 73000

โทรศัพท์ ​: 034-983233 โทรสาร : 034-983233

Email : admin@wangyen.go.th, saraban_06730120@dla.go.th